Safdar Samaroh, Thiruvananthapuram: a four day-long
people’s festival in association with Purogamana Kala Sahitya Sangham

  Participants included: K.N. Panikkar, O.N.V.
Kurup, N.A. Kurian, M.R. Raghava Warrier, Abu Abraham, N.M. Madhavankutty, Saeed Mirza, Kumar Shahani, Madangopal Singh, Sashi Kumar, Shaji N. Karun, Vivan Sundaram, Ram Rahman, Parthiv Shah, Ajay Kumar, Abul
Kalam Azad, N.N. Rimzon, Kankana Banerjee, Ronu Majumdar, Neela Bhagwat, Anuradha Paul, Yesudas, Sharon Lowen, K. Omanakutty, Pallavi Krishnan, artists of Kerala Kalamandalam
Posters by artists: Alex Mathew, N.N. Rimzon, Abul Kalam Azad, Vasudevan Akkitham, Surendran Nair, Ajay Kumar


BACK