Harvest of Hatred Exhibition
Sunil Dutt, Manmohan Singh, Sita Ram Yechury Prakash Karat
L to R, Shamshad, Geeta Kapur, Vivan Sundaram, Rejendra Arora, Shabnam Hashmi, Sunil Dutt Sita Ram Yechury, Manmohan Singh
Sonia Gandhi, Shabnam Hashmi, Rajen Sonia Gandhi, Shabnam Hashmi, Rajen, Madhu
 


BACK