Making History Our Own
Making History Our Own (30 Jan. - 5 Feb. 2007)

Madan Mahatta
Eleena Banik
Tanoy Samanta
Samit Das
Sonia Khurana
Gauri Gill
Sukanya Rahman
Shamshad
Vivan Sundaram
Abul Kalam Azad
Shakuntala Kulkarni
Nilima Sheikh
Peter Nagy
Kavita Sukhani
Arpita Singh
Paramjit Singh
Hem Jyotika
Shobha Broota
Gargi Raina
Kahini Arte-Merchant
Arpana Caur
Lalita Lajmi
Kriti Aroro
Meera Devidayal
Anjum Singh
Gilammohammed Sheikh
Kiyomi Talaulicar
Pooja Irinna
Deepak Tandon
Enas M.J.
Nitin Mukul
Ram Rahman
Pablo Bartholomew
Mahula Ghosh
Pushpmala N.
Mithun Sen
Inder Salim
Manjunath Kamath
Anita Dube
Ashim Purkayastha
Tamal Krishna
Anuradha Pathak
Aditi Singh Reddy
Jehangir Jani
Parthiv Shah
Abhimanue V.G.
Sunil Gupta
Tapan Bhattacharya
Biswajit Saha
Bulbul Sharma
Yusuf Arakkal
Vinayak Bhattacharya
Arunkumar H.G.
Veer Munshi
Back to Homepage
Gigi Scaria
Zarina
Back to Activities in 2007